Bimax alat i pribor

Bimax boje i lakovi, Zemun.

korund papir beli

Bimax boje i lakovi, Zemun.

krep trake

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Četke profi

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Četke ekonomik

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Četke radijator

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Teleskopi

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Folija građevinska

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Gleterica nazubljena

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Gleterica rostfraj - soft drška

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Gleterica plastična

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Metrovi

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Mikseri

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Špahtle

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Uložak končani

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Uložak blue line

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Uložak profi

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Uložak moher

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Nosač šmirgle

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Ger sa testerom

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Pištolj za pur penu

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Pištolj profi za silikon

Bimax boje i lakovi, Zemun.

Četka zglobna

Nazad na sve proizvode